Garantie en Defecten


Garantietermijn

Als er onverhoopt iets misgaat met uw Sanjoya aankoop zorgen wij er met plezier voor dat uw probleem zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Afhankelijk van de ernst van het defect en de geldende garantievoorwaarden wordt u sieraad gerepareerd, of ontvangt u een nieuw exemplaar, indien dat nog beschikbaar is. Door Sanjoya aangeboden extra garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten voor u als consument omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Onderstaand enkele uitsluitingen en afwijkingen van de garantietermijn- en bepalingen. Uitsluitingen worden altijd zorgvuldig door ons beoordeeld. Indien blijkt dat sprake is van een fabricagefout geldt uiteraard de reguliere garantie.

Bij sieraden zijn de volgende zaken uitgesloten van garantie:

  • Beschadigingen door abnormaal gebruik;
  • Beschadiging door normale slijtage.

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

In geval van onjuist gebruik, waterschade, en agressieve (vloei)stoffen die de toplaag van het sieraad aantasten.


Hoe te werken bij garantie en defecten?

Om uw reparatie zo goed en spoedig mogelijk op te lossen vragen wij u het Reparatieformulier in te vullen. Op het formulier kunt u aangeven wat het defect is. Vervolgens verzoeken wij u het het pakket met het product aangetekend (i.v.m. verzekering) te sturen naar; Sanjoya BVBA, Harmoniestraat 142, 2018 Antwerpen, België. Aangetekend verzenden van pakketten wordt u aangeraden i.v.m. kwijtraken of beschadigingen. Dit is niet verplicht. Wanneer u uw pakket aangetekend terugstuurt naar ons, hoeft dit niet extra te worden verzekerd. LET OP: Bij een defect sierraad verzoeken wij u vriendelijk de aankoopfactuur mee te sturen.

De retourzendingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld, u wordt op de hoogte gehouden van de status. Zodra wij meer informatie hebben, stellen we zo spoedig mogelijk een oplossing voor. Houdt u bij complexere reparaties rekening met een reperatieduur van minimaal 14 dagen. Betreft het een ruiling of retournering? Lees dan eerst ruilen en retourneren.